Terug naar overzicht

Ochtenddienst (14-11-2021)

  • 14/11/21 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Meld je hier aan om deze dienst bij te wonen:
https://www.ngkdeontmoeting.nl/reserveren/

Voorganger: ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Alex Kroon
Collecte: eredienst
Muzikale begeleiding: Combo 1 onder begeleiding van Marleen Broekhuizen
Bijbelklas: bijbelklas 1 t/m 6

Jaarthemapreek over Genesis 4, Kaïn en Abel.

Welkom door ouderling van dienst

Voorzang: Opwekking 574, Groot is Hij, allerhoogste Heer..

Stiltemoment gevolgd door Votum en Groet

Zingen: Hemelhoog 44, Uit de diepten roep ik U..(Psalm 130)

Gebed om Gods zegen

Wetslezing: Kolossenzen 3: 5-17 over het nieuwe leven in Christus.

Kinderlied: HH 284, Sorry zeggen

Schriftlezing: Genesis 4: 1-16

Zingen: HH 274, Create in me a clean heart..(Psalm 51)

Verkondiging

Zingen: Psalmproject Psalm 51, Witter dan sneeuw

Dankzegging en voorbeden

Collecte – Combo zingt keuzelied: HH 414, Als er vergeving is…

Ondertussen komen de kinderen terug

Slotzang- staande: Opw. 807, In mijn twijfels, mijn verdriet…

Zegen

Amenlied: Opw. 807, God van Licht, wees mijn Gids…

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld