Terug naar overzicht

Ochtenddienst (14-08-2022)

  • 14/08/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
Voorganger: ds. Henk van der Velde
Thema: Brood uit de hemel
Dienstdoend ambtsdrager: Willie Bekebrede
Collecte: Eredienst
Muzikale begeleiding: Zomercombo onder leiding van Riëtte Luigjes
Bijbelklas: Vakantie bijbelklas 1 t/m 4 samen

De liturgie is als volgt:

Welkom door ovd

Voorzang: Hemelhoog 539: 1-3, Hier in uw heiligdom..

Stil gebed, Votum en Groet

We zingen: LvK, Psalm 136: 1, 2 (dames), 3 en 12 (heren), 13 (allen), Loof de Heer, want Hij is goed..

Gebed om Gods leiding

Lezing uit Exodus 20: 1-17 – Brood voor je ziel

Zingen: Kindermoment

Kinderlied: Elly & Rikkert, Vijf broden en twee vissen

Lezing uit Johannes 6: 1-15 en 30-40

Zingen: Hemelhoog 312, Open mijn ogen

Verkondiging over ‘Brood uit de hemel’.

Zingen: LvK, Psalm 119: 13 en 14, Geef mij een hart…

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collecte Zingen: Hemelhoog 343, Ik Ben..(Sela)

Zegenbede

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld