Terug naar overzicht

Ochtenddienst (14-07-2019)

  • 14/07/19 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden; vanwege de vakantieperiode duurt het enkele dagen voordat dit geregeld is).

  • In deze dienst worden de Rusizi groep en Anne Koster uitgezonden.
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6.
  • De collecte is voor de eredienst.
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Zingen: HH 26, Zing een nieuw lied voor de Heer

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: HH 38, Mijn hulp is van u Heer

Gebed

Moment van zegen en gebed ter uitzending

Rusizi groep

Gebed

Anne Koster

Gebed

Zingen zegenlied: NLB 416, Ga met God en Hij zal met je zijn

Drama

Kinderlied: HH 299, Ik heb Jezus nodig

Kinderen naar bijbelklas

Schriftlezing ter verkondiging: Nehemia 1: 1 – 2: 10

Verkondiging

Zingen: HH 679, Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte

Zingen: HH 683, Laat mij zijn een instrument

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld