Terug naar overzicht

Ochtenddienst (14-05-2023)

  • 14/05/23 - 10:00u
  • Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Barneveld JFC
  • + JOYN dienst
Bijzonderheden: dienst staat in teken van de eenwording NGK/GKV
Voorganger: Ds. Wilmer Blijdorp
Dienstdoend ambtsdrager: Henk-Jan Dorland
Collecte: REK Rusizi
Muzikale begeleiding: combo 3 onder leiding van Riëtte Luigjes
Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en groep 7 en 8
 

De liturgie is als volgt:

Zingen: Opwekking 797 (U roept ons samen als kerk van de Heer)

Votum en groet

Zingen: Psalm 95,1-3 (Zing blij een loflied voor de Heer)

Gebed

Kinderlied: Samen (Elly en Rikkert)

Preek intro

Lezen: 1 Petrus 1,3-6

Preek deel 1

Zingen: Opwekking 618 (Jezus, hoop van de volken)

Lezen: 1 Petrus 2,1-12

Preek deel 2

Zingen: We are one in the spirit

Lezen: 1 Petrus 3, 13-17

Preek deel 3

Zingen: Opwekking 798 (Wij zijn het volk van God)

Bijdrage Ad de Boer

Bijdrage Fernand Hoogeveen

Zingen: Laat ons samen één zijn – Sela

Gebed

Mededelingen en collecte

Zingen: Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)

Zegen

 
 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld