Terug naar overzicht

Ochtenddienst (14-04-2019)

  • 14/04/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde, ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Belijdenisdienst

Welkom in deze dienst, waarin elf jongeren belijdenis zullen doen van hun geloof. Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

 

Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe belijdende leden te feliciteren. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om koffie te blijven drinken. De nieuwe belijdende leden trakteren op iets lekkers bij de koffie.

  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8.
  • De collecte is voor de predikantenopleiding.
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

 

We zingen vooraf Hemelhoog 177, Heer, ik prijs uw grote naam

(Terwijl dit wordt gezongen komen de kerkenraad en de belijdeniskandidaten binnen)

Welkom en mededelingen

Zingen: HH 23, Wat houd ik van uw huis

Votum en groet

Zingen: Opw 717, Stil, mijn ziel, wees stil

Gebed

Zingen: Opw 801, Het leven in mij – https://bandlev.nl/liederen/het-leven-in-mij/

Getuigenissen

Lied: HH 11, Mijn Herder (Sela)

Uitleg belijdenis doen

Zegenlied door de gemeente: Opw 710, Zegen hen/ons

Uitdelen geschenken aan catechisanten (Kinderen kunnen ondertussen naar de bijbelklassen)

Zingen: Opw 630, Op elk moment van mijn leven

Schriftlezing: Johannes 12: 20 – 26

Verkondiging

Zingen: Is dat, is dat mijn Koning? (Gezang 43: 1 – 3) – https://youtu.be/2CEgfAs_0SU

Dankgebed

Terugkomst kinderen

Collecte, ondertussen luisterlied: You say, Lauren Daigle

Zingen: Gez 293: 1 en 3, Wat de toekomst brengen moge (versie The Rose)

Zegen

Luisterlied: What a beautiful Name – https://youtu.be/nQWFzMvCfLE

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld