Terug naar overzicht

Ochtenddienst (14-02-2021)

  • 14/02/21 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Bekijk en luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

Net zoals als we – jong en oud – elkaar in het JFC ontmoeten, vinden we het ook in deze tijd belangrijk dat ieder in zijn / haar eigen taal hoort en leert over Jezus. In deze tijden is er geen bijbelklas voor de kinderen, maar wijzen we graag op de website van  www.dehenkieshow.nl  . Op die manier kunnen de kinderen toch een beetje bijbelklas hebben. Zorg ervoor dat een jongere een hoofdtelefoon opzet of oortjes in doet en op een andere tablet of laptop gaat aan de slag met het materiaal van deze zondag op  www.creatiefkinderwerk.nl . Dan kunnen je ouders ook van hun eigen dienst genieten. Veel plezier!

Voorganger: ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Wim Broekhuizen
Collecte: Eredienst
Thema: Hoofdthema’s in de Bergrede (Prekenserie Bergrede 40dagentijd)

De liturgie is als volgt:

Inleidende muziek  voorafgaand aan de dienst

Voorzang: HH 38, Mijn hulp is van U, Heer

Welkom, stil gebed, en groet

Zingen: HH 49, Heer, U doorgrondt en kent mij

10 geboden voor de coronatijd

Gebed om God zegen

Kinderlied: HH 207, Weet je wel dat Jezus leeft

Tweede Schriftlezing: Matteüs 4: 23-5: 3 en 5: 17-20

Zingen: DNP, Psalm 119: 1en 3

Verkondiging

Zingen: HH 669, Bouw uw Koninkrijk…

Mededelingen kerkenraad

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Slotlied: HH 335, God van trouw…

Zegen

Amenlied: Ga met God en Hij zal met je zijn

 

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen