Terug naar overzicht

Ochtenddienst (13-11-2022)

  • 13/11/22 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Themazondag Ontdekkingsreis

Welkom + wat kun je vandaag verwachten

Zingen: Gezang 457:1,3,4

Stil moment

Zingen: HH 495a Onze hulp en onze verwachting (Votum)

Gebed

Videoanimatie (gemaakt door Martijn Cornelissen)

Interview: Waarom draag jij bij aan deze gemeente?

Zingen kinderlied: Dit is mijn hand en dat mijn voet

Lofzangblok met Schriftlezing uit Efeziërs 1:3-14

  • HH 641 Ik kom in uw heiligdom binnen
  • HH 347a Jezus alleen

Verkondiging vanuit Efeze 1:3-14 en kader Ontdekkingsreis en NKP

Gebed + voorbede

Mededelingen namens kerkenraad

Collecte

Zingen: HH 47 Familie

Zegen

Uitleg vervolg door Hans-Lukas

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld