Terug naar overzicht

Ochtenddienst (13-10-2019)

 • 13/10/19 - 09:30u
 • Ds. Henk van der Velde
 • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

 • Het thema van de dienst is “Hoe heerlijk is uw Naam!”
 • In deze dienst worden  Rebekka Willemijn Meij en Jari Tom Stolten gedoopt.
 • Collecte: Diaconie
 • Muzikale begeleiding: Combo 2/3
 • Bijbelklas: groep 1 t/m 6
 • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
 • Na de dienst is er koffiedrinken.
 • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst (Jan Bouwman)

Voorzang: Gezang 330: 1 en 2, Heb dank, o God van alle leven…

Votum en groet na stil gebed

Zingen: Hemelhoog 460: 1-4, IK ZAL ER ZIJN

We staan stil bij Gods geboden

Zingen: HH 295: 1 en 4, Doorgrond mijn hart…

Gebed om Gods zegen

Zingen: HH 298: 1 en 3, Genade, zo oneindig groot…

Doopuitleg

Zingen: HH 503, God kent jou vanaf het begin

Doopvragen en doopbediening

Zingen: HH 507, Ik zegen jou in Jezus’ Naam.. (Hierna gaan kinderen naar de bijbelklassen)

Zingen: Psalm 103: 3 en 4, Hij is een God van liefde en genade…(LvK)

Lezing uit Psalm 8

Zingen: Psalm 103: 5, Zoals een vader liefdevol zijn armen…(Lvk)

Verkondiging over Psalm 8

Zingen: HH 591: 1-4, Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam

Dankgebed en voorbeden

Collecte.  Verzoeklied fam Stolten: Meer dan een wonder van Kinga Ban. 

Slotzang: Gezang 255: 1-3, Ere zij aan God de Vader

Zegenbede

Amenlied: Gezang 255: 4

 

Meer dan een wonder… (Kinga Ban)

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Door Hem bedacht.
Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht
En nu jij er bent…

Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.

Je eerste woord zal alles zijn:
papa, mama, blijf bij mij.
Je hebt een plek, je hoort erbij.
Hier zul je veilig zijn.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent… meer dan een wonder!

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld