Terug naar overzicht

Ochtenddienst (13-01-2019)

  • 13/01/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is: Licht in de woestijn
  • In deze dienst wordt Jessa Luigjes gedoopt
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor de eredienst
  • Na de dienst is er koffie drinken
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: HH 645, Jezus, wij verhogen U (2x)

Votum en groet

Zingen: HH 605: 1 – 3, Juich, want Jezus is Heer

Gebed om Gods zegen

Lezing uit Psalm 89: 1 – 19

Inleiding op de doop

Zingen: Psalm 139: 1 en 2 – Zie Psalm Project – https://www.youtube.com/watch?v=bHR54tIapnk&feature=youtu.be

Doopvragen aan de ouders

Doopbediening

Zegenlied: Psalm 134: 3 Oude Berijming, Dat ‘s Heren zegen op u daal

Afsluiting doopbediening

Kinderlied: HH 349: 1 en 2, Jezus roept alle kleine kinderen

Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: Psalm 89: 6 en 17

Schriftlezing uit Psalm 88

Zingen: HH 436, U bent mijn Schuilplaats, Heer

Verkondiging: Licht in de woestijn

Zingen: HH 44: 1 – 4, Uit de diepten roep ik U

Dankgebed en voorbeden

Collecte – Het combo zingt het lied ‘Reckless love’

Slotzang: HH 687: 1, 3 en 5, Maak ons tot een stralend licht voor de volken

Zegenbede

Amenlied: Gezang 456: 1

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld