Terug naar overzicht

Ochtenddienst (12-11-2023)

  • 12/11/23 - 10:00u
  • Ds. Jaap Dekker
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst
Voorganger: Ds. Jaap Dekker
Dienstdoend ambtsdrager: Gertjan Mom
Collecte: Predikantenopleiding
Muzikale begeleiding: Combo 3 onder leiding van Mark Luigjes
Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8


De liturgie van de dienst is als volgt:

Welkom
Zingen lied Lied: Opwekking 451 (Ik hef mijn ogen)
Stiltemoment
Votum en groet
Zingen Lied: Opw 300 (De aard’ is van God)
Gebed
Zingen kinderlied: Ik woon in een cadeau
kinderen naar de bijbelklassen
Lied: HH 657 (U die mij geschapen hebt)
Schriftlezing ter verkondiging Lucas 10,25-37
Verkondiging Rechtvaardige Samaritanen gezocht
Zingen: Lied: HH 82: Zeeën van recht
Mededelingen met collecte
Gebed (voorbeden)
Zingen Opw 461 (Mijn Jezus, mijn redder)
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld