Terug naar overzicht

Ochtenddienst (12-06-2022)

  • 12/06/22 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst
Vandaag worden gedoopt: Jonas van den Berg, Marie Gwen Bouwman, Youri Kleinhetpass, Lotte & Roos Berendsen
Voorganger: Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Harry Schaling
Collecte: Bijzonder doel
Muzikale begeleiding: Combo 1 onder leiding van Heleen Bongers
Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 4, leergroep 5 en 6

De liturgie is als volgt:

Welkom
Zingen: OpwKids 23, Zie de zon zie de maan en HH 635, Heerlijk is uw naam

Stilte en votum en groet

Evt Psalm 23 lezen

Zingen: De Heer is mijn Herder

Gebed

Zingen: (met Lotte) OpwKids 77, God kent jou vanaf het begin

Dooptoelichting

Doopbrieven Martijn & Eline, Lotte & Niels, Alda & Wim

Doopvragen aan ouders Martijn & Eline, Lotte & Niels, Alda & Wim

Bediening van de doop

Zingen: Sela, Doop

Doopgeschenken overhandigen

Kinderen naar bijbelklas

Lezen: Matteüs 18:1-7, Lucas 18:15-17

Verkondiging

Zingen: Op 575, Jezus alleen

Mededelingen met collecte

Gebed

Zingen: De zegen van God wens ik jou toe (met Roos)

Zegen

Zingen: My Lighthouse

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld