Terug naar overzicht

Ochtenddienst (12-05-2024)

  • 12/05/24 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
Collecte: Red een kind – Rusizi
Bijbelklas: groep 1 t/m 4, 7 en 8

Liturgie:

Welkom

Zingen: HH 51 Adem om van u te zingen

Stil moment

Votum en groet

Zingen: Gezang 1:1-4

Gebed

Kindermoment

Zingen: kinderlied HH 50 Heer, u kent mij als geen ander

Bijbellezing: Jeremia 31:31-34, Ezechiël 36:24-28

Verkondiging

Zingen: Opw 786: Met hart en handen 

Mededelingen

Gebed

Collecte

Zingen: Opw 488 De kracht van Uw liefde 

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld