Terug naar overzicht

Ochtenddienst (12-03-2023)

  • 12/03/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Thema: Geld, collecte, geven

Voorganger: Ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Carin Oltvoort
Collecte: Predikantenopleiding
Muzikale begeleiding: combo 5 onder leiding van Jurriena Dijkema
Bijbelklas: groep 1 t/m 6

De liturgie is als volgt:

Welkom

Zingen Psalm 148:1,2,3

Stil moment

Votum en groet

Zingen: Onze schuilplaats is God 

Gebed

Zingen kinderlied: Ko 139 Hij alleen

Schriftlezing ter verkondiging: 2 Kor 9:6-15

Verkondiging

Zingen: Gezang (1973) 473:1,2,3,4,5,8,9

Mededelingen

Gebed

Collecte

Zingen Opw 268, “Hij kwam bij ons heel gewoon”

Zegen

 

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld