Terug naar overzicht

Ochtenddienst (12-02-2023)

  • 12/02/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst

Voorganger: Ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Gerbrand van Elten
Collecte: bijz. doeleinden
Bijbelklas: groep 1 t/m 6


De liturgie van de dienst is als volgt:


Welkom
Zingen Opw 733 Tienduizend redenen
Stilte en votum en groet
Zingen Opw 411 Geprezen zij de Here
Gebed
Doopuitleg
Ouders op podium
Doopbrief
Doopvragen aan ouders
Bediening van de doop aan het kind
Zingen KO 131 Uw naam zo groot
Lezen (Schriftlezing) 1 Petrus 2:18-25
Verkondiging
Zingen Opw 765 Uw vrede vult dit huis
Opw 849 Goedheid van God
Mededelingen
Gebed
Collecte
Zingen Gezang 314:1,3,4 Gij die gelooft verheugt u
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld