Terug naar overzicht

Ochtenddienst (12-01-2020)

  • 12/01/20 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Er is bijbelklas voor groep 1 t/m 4 en groep 7 en 8
  • De collecte is voor Eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied Psalm 98:1,2

HH 567 Adembenemend

Stil moment

Zingen HH 595

Votum en groet

Gebed 

Zingen(kinderlied)KO 119 Jij hoort bij mij

Doop(Fleur Elin Goorhuis)

Inleiding 
Ouders naar voren en de doopvragen 
Kinderen erbij 
Bediening van de doop 
ZingenHH 47 Familie 
Doopgeschenk 
(kinderen naar bijbelklas) 

Zingen DNP 131:1-3

Schriftlezing ter verkondiging Galaten 6:1-10

Verkondiging

Zingen:HH 683 Laat mij zijn een instrument

Gebed

Terugkomst kinderen 

Collecte

ZingenHH 583 Glorie aan God 

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld