Terug naar overzicht

Ochtenddienst (11-02-2024)

  • 11/02/24 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst
Bijzonderheden: Doopdienst
Voorganger: ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Carin Oltvoort
Collecte: Medair, honger in Madagaskar
Muzikale begeleiding: Combo 3 – Mark Luigjes
Bijbelklas: groep 1 t/m 6
De liturgie is als volgt:
Welkom

Zingen: Psalm 87:1,3,4

Stilte en votum en groet

Zingen: Opw 488 Heer ik kom tot U

Gebed

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin

Doopuitleg

Doopbrieven: van Brummelen, van Vliet

Doopvragen aan ouders

Bediening van de doop aan de kinderen

Zingen: HH 61 De Here zegent jou

<kinderen naar bijbelklas>

Lezen (Schriftlezing) Marcus 3:7-19

Verkondiging

Zingen: HH583 Glorie aan God

Mededelingen

Gebed

Collecte

Zingen: Gezang 314:1,3,4

Zegen Reinier

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld