Terug naar overzicht

Ochtenddienst (11-09-2022)

  • 11/09/22 - 10:00u
  • Ds. Atze Buursema (GkV)
  • Barneveld JFC

Liturgie:

Votum: HH 38

Groet

Zingen: HH 471 (door uw genade Vader)

Kindmoment

Zingen: 382 (lees je Bijbel, bid elke dag)

Zingen: HH 491 (spreek, o Heer)

Lezen: 2 Timotheüs 3, 10-4,5

Preek

Zingen: DNP 119, 23 en 24

Gebed

Collecte

Zingen: HH 344 (ik geloof dat God mijn Vader)

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld