Terug naar overzicht

Ochtenddienst (10-12-2023)

  • 10/12/23 - 10:00u
  • ds. Wim van der Linde
  • Barneveld JFC
  • 2de Advent
Voorganger: Ds. Wim van der Linde
Dienstdoend ambtsdrager: Lianne Brouwer
Collecte: Bijzondere doeleinden ( Stichting Present)
Muzikale begeleiding: Combo 2 onder leiding van Riëtte Luigjes
Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8
De liturgie is als volgt:
Welkom
Voorzang Gez. 457: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Adventskaars aansteken door Jodie Bomhof
Zingen: Gez. 457:3 en 4
Gebed
Zingen: Kinderlied ‘Zijn naam is Jezus’
Zingen: Opw. 672
Schriftlezing: Openb. 4 en 5
Zingen: Opw. 682
Preek over Openb. 5: 1-7
Zingen: Opw. 638
Mededelingen + collecte
Dankgebed
Zingen: Gez. 255:1 en 4
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld