Terug naar overzicht

Ochtenddienst (10-07-2022)

  • 10/07/22 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Welkom door de ouderling van dienst

Zingen: (Psalm 145) HH 51 Adem om van u te zingen

Stil moment

Votum en groet

Zingen: HH 334 God keert alles om

Gebed

Bevestiging Albert Reijersen als ambtsdrager met bijzondere opdracht voor Ede Pelgrim

Zingen: Gezang 304:1-3

Zingen: Kinderlied Hij is de rots

Schriftlezing ter verkondiging 1 Kon 17:1-24

Verkondiging

Zingen: Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar

Mededelingen door de ouderling van dienst

Gebed

Collecte

Zingen: HH 654 O Heer mijn God

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld