Terug naar overzicht

Ochtenddienst (10-03-2019)

 • 10/03/19 - 09:30u
 • ds. Reinier Drop
 • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

 • Dit is een themadienst in het kader van ons jaarthema ‘Hart op de tong’. Centraal staat Psalm 104.
 • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6.
 • De collecte is voor de predikantenopleiding.
 • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
 • Na de dienst is er koffiedrinken met de eigen wijkkring.
 • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Zingen:

 • HH 654 O, Heer mijn God
 • HH 615 Prijs Adonai
 • HH 638 Heer, U bent El Elohim (2x)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 24: 1

Gebed

Zingen kinderlied: HH 554 Dank u voor deze nieuwe morgen

Kinderen naar bijbelklas

Zingen: Psalm 8: 1, 3, 6

Schriftlezing ter verkondiging: Psalm 104

Verkondiging

Zingen: HH 258 Zie ik sterren aan de hemel

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte

Zingen: HH 595 Hij is Heer (de schepping juicht)

Zegen

 

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld