Terug naar overzicht

Ochtenddienst (09-09-2018)

  • 09/09/18 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Startweekend

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het is de startzondag van het nieuwe kerkelijk seizoen
  • Het thema van deze dienst is ‘Beslissende keuzes’ n.a.v. Psalm 1 en 2
  • Er is vandaag bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor de Diaconie
  • Het programma van deze dienst is als volgt:

Welkom en mededelingen

Voorzang: HH 38, Mijn hulp is van U, Heer

We richten ons hart op de Heer

Zingen: HH 23: 1, 3 en 5, Wat hou ik van uw huis

HH 29, Loof de Here, mijn ziel (2x)

Introductie van het nieuwe jaarthema

Gebed om Gods zegen

Bijbellezing uit Psalm 1

Zingen: HH 2, Welzalig de man die niet wandelt

Kinderlied: HH 608: 1-2, Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Lezing: Psalm 2

Zingen: Psalm 119 in de versie van Het Psalm Project, Met al mijn kracht..

Verkondiging  over Psalm 1 en 2

Zingen: HH 338, ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (2x in canon)

Daarna zingen: Psalm 2: 1-2 (De Nieuwe Psalmberijming; zie tekst hieronder)

Dankgebed en voorbeden

Collecte terwijl het combo zingt ‘Vul dit huis met uw glorie’

Slotzang: HH 53:1-3, Halleluja, Looft God in zijn heiligdom

Zegenbede

Gezongen Amen o.l.v. het combo

 

Psalm 2 in DE NIEUWE PSALMBERIJMING

1. Wat willen jullie, wereldmachten, toch
met al die plannen en die dwaze dromen?
Verwacht je door dat goddeloos bedrog
van God en zijn gezalfde vrij te komen?
Daar spreekt de HEER vanuit zijn hemelwoning,
een boze stem vol goddelijke spot:
‘Ik ben de HEER; en mijn gezalfde koning
regeert in Sion, op de berg van God.’

 

2. De HEER gaf Mij zijn goddelijke woord:
‘Jij bent mijn zoon; jij mag Mij alles vragen.
Er is geen land dat jou niet toebehoort.
Ik geef je macht de vijand weg te vagen.’
Heersers, denk na! Je moet je nu bekeren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem;
anders zal Hij je als een vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem!

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld