Terug naar overzicht

Ochtenddienst (09-08-2020)

  • 09/08/20 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Bekijk en luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

Net zoals als we – jong en oud – elkaar in het JFC ontmoeten, vinden we het ook in deze tijd belangrijk dat ieder in zijn/haar eigen taal hoort en leert over Jezus. In deze tijden is er geen bijbelklas voor de kinderen, maar wijzen we graag op de website van  www.dehenkieshow.nl . Op die manier kunnen de kinderen toch een beetje bijbelklas hebben. Zorg ervoor dat een jongere een hoofdtelefoon opzet of oortjes in doet en op een andere tablet of laptop aan de slag gaat met het materiaal van deze zondag op www.creatiefkinderwerk.nl. Dan kunnen je ouders ook van hun eigen dienst genieten. Veel plezier!

Ouderling van dienst: Gerrit Takken

 

Welkom door de voorganger

Voorzang: LvK, Gezang 457: 1 en 2 , Heilig, heilig, heilig,…

Stil gebed, Votum & Groet

Zingen: LvK, Gezang 457: 4, Heilig, heilig, heilig,…

Gebed om Gods zegen, beginnend met HH 275: 1-2, Heer, ik kom tot U..

Wetslezing uit I Tess. 4: 1-12

Kinderlied: HH 658: 1-2, Omdat U groot bent…

Schriftlezing: Jesaja 6: 1-8; 40: 21-30.

Zingen: LvK, Psalm 145: 1, O Heer, mijn God, Gij Koning van ‘t heelal…

Verkondiging: OT en NT: Is God veranderd?

Zingen: HH 294: 1-2, De rivier

Mededelingen door ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen als belijdenislied: HH 590, Heer God, U loven wij…

Zegenbede

Slotlied: Zingen: HH 564: 1, 2, 4 en 5. Voor uw liefde. Heer Jezus…

 

 

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen