Terug naar overzicht

Ochtenddienst (09-04-2023) Pasen

  • 09/04/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Liturgie Paasochtend

Thema: Met Christus opgestaan!

Overlijdensbericht Jente

We zingen ter nagedachtenis: Opw 616, Houd me dicht bij U

Welkom en ontsteken Paaskaars door ouderling van dienst

We zingen: Sela, Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur

Votum en groet

Zingen: Gezang 215: 1-3, ‘Christus, onze Heer verrees..’

Gebed om Gods zegen

Lezing van het Paasevangelie uit Matt. 28: 1-10

Kinderliedmedley:

Hemelhoog 430: 1-3, Je hoeft niet bang te zijn

Hemelhoog 691; 1-2, Vertel het aan de mensen…

Hemelhoog 428: 1-2, Jezus is de goede Herder

Lezing: Kolossenzen 3: 1-17

Zingen: LvK, Ps 118: 8 en 9, De steen die door de tempelbouwers

Verkondiging: Met Christus opgestaan!

Zingen: Hemelhoog 315, Schijn met uw licht in mijn hart, Heer..

Dankgebed en voorbeden

Collecte – Luisterlied combo – Alle glorie

Samenzang: Sela, Een toekomst vol van hoop

Zegenbede

Amenlied: Opwekking 328, Heer, ontferm U over ons

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld