Terug naar overzicht

Ochtenddienst (08-03-2020)

 • 08/03/20 - 09:30u
 • Ds. Atze Buursema (GkV)
 • Barneveld JFC
 • Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. Zie het nieuwsbericht indien het meeluisteren niet lukt.

 • Voorganger: Ds. Atze Buursema (GKV)
 • Ouderling van dienst: Bert van Dijk
 • Collecte: Eredienst en perron 16
 • Muzikale begeleiding: Combo 2/3
 • Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8
 • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
 • Na de dienst is er koffiedrinken.
 • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Intochtslied: NLB 216 (dit is een morgen=morning has broken)

Stil voor God

Zingen: HMH495 – Votum en groet

Zingen: HMH016 – Als een hert dat verlangt naar water

Gebed

Wet: HMH497 – Wij kiezen voor vrijheid (vrouwen en mannen)

Uitleg avondmaal

Ter voorbereiding zingen we: HMH517 – Aan uw tafel

Eerste ronde

Zingen: kinderlied HMH163 – Als ik mijn ogen sluit

Kinderen naar de Bijbelklas

Vervolg avondmaal

Zingen: HMH445 – Ik bouw op U

Zingen: HMH202 – Uw genade is mij genoeg

Zingen: HMH345 – Ik heb de vaste grond gevonden

Zingen/luisterlied: Opwekking 742 – Dit is het Lam

Zingen: LB 358

Na afloop zingen: HMH030- Blessthe Lord, my soul – Engels en Nederlands

Engels: vrouwen, mannen
Nederlands: Vrouwen, mannen
afsluiten met Engels allen

 Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

 Bijbel lezen: Lucas 19, 2-10

Meditatie

Zingen: HMH352 – Jezus’ liefde voor mij

Dankgebed en voorbede

Slotzang: HMH620 – U bent heilig

Zegenbede

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld