Terug naar overzicht

Ochtenddienst (08-01-2023)

  • 08/01/23 - 10:00u
  • Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Barneveld JFC
  • Heilig Avondmaal
Bijzonderheden: viering Heilig avondmaal
Voorganger: Ds. Wilmer Blijdorp
Dienstdoend ambtsdrager: Carin Oltvoort
Collecte: Eredienst/bijzondere doeleinden (st. Bootvluchteling)
Muzikale begeleiding: combo o.l.v. Heleen Bongers
Bijbelklas: Groep 1 t/m 6
De liturgie is als volgt:

Zingen: HH38 – Mijn hulp is van U Heer

Votum en groet

Zingen: HH 633/Sela – God is in ons midden

Heilig Avondmaal

Voorbereiding

Gebed

Kinderlied: Oké4kids – Mijn God is zo G-O-E-D

Viering en zingen:
HH 517 – Aan uw Tafel
HH 515 – Dit is het Lam
Opw 855 – U geeft rust

Instrumentaal (orgel)

Dankgebed

Lezen 1 Samuël 21, 11-16 en Psalm 34

Zingen: DNP 34: 1,2 – Er gaat geen dag voorbij

Preek over Psalm 34,1a

Zingen: Opw. 849 – Goedheid van God

Gebed

Collecte

Zingen: Opw. 826 – De Heer is mijn bevrijder

Zegen

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld