Terug naar overzicht

Ochtenddienst (07-11-2021)

  • 07/11/21 - 10:00u
  • Ds. Atze Buursema (GkV)
  • Barneveld JFC
  • Heilig Avondmaal

Meld je hier aan om deze dienst bij te wonen:

https://www.ngkdeontmoeting.nl/reserveren/

Voorganger: ds. Atze Buursema
Dienstdoend ambtsdrager: Gerrit Takken
Collecte: eredienst/bijzondere doeleinden
Muzikale begeleiding: combo 5 onder begeleiding van Jurriena Dijkema
Bijbelklas 1 t/m 4 en leergroep 7/8
De liturgie is als volgt:

Stil gebed

Votum en groet (Sela)

Zingen: NLB 975 (Jezus roept hier mensen samen)

Gebed

Kindermoment

Zingen: HH 428 (Jezus is de goede Herder)

Lezen: Genesis 48

Zingen: NPB 80, 1.6

Preek

Zingen: HH 11 (Psalm 23 PvN)

Viering van het avondmaal
Voor het uitdelen van brood en wijn: zingen: HH 471 (door uw genade Vader)
Na de viering: HH 30
2x Engels daarna 2x Nederlands

Gebed

Zingen: HH 473 (Gebed om zegen)

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld