Terug naar overzicht

Ochtenddienst (07-08-2022)

  • 07/08/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
Voorganger: ds. Henk van der Velde
Thema: Christelijke levenskunst
Dienstdoend ambtsdrager: Harry Schaling
Collecte: Steunbehoevende kerken
Muzikale begeleiding: Zomercombo onder leiding van Wilma Veldhuizen

 

De liturgie van de dienst is als volgt:

 

Welkom
Voorzang: Op Toonhoogte 45: 1-3, Juich, heel de aarde, voor de Heer.
Stil gebed, Votum en Groet
We zingen: LvK, Gezang 409: 1 en 3, Laat ons de Heer lofzingen..
Gebed om Gods leiding
Lezing uit Psalm 37: 1-11
Zingen: The Psalmproject, Psalm 86: 4 en 5, Leer mij naar uw wil te handlen..
Kindermoment
Kinderlied: HH 357: 1-5, Zie de zon, zie de maan…
Lezing uit de bijbel: Fil. 4: 1-9
Zingen: Hemelhoog 645, Jezus, wij verhogen U (2x)
Verkondiging over ‘Christelijke levenskunst’.
Zingen: HH 234: 1-2, Vader, mijn God, ik aanbid U..
Mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: LvK, Gezang 479: 1-3, Aan U behoort, o Heer der heren…
Zegenbede
Amenlied: LvK, Gezang 479: 4, Laat dan mijn hart U toebehoren..

 


 

Op Toonhoogte 45 = Psalm 100: 1-3

1. Juich, heel de aarde, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied bij Hem.

2. Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
Hij is de herder die ons leidt.’

3. Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld