Terug naar overzicht

Ochtenddienst (07-05-2023)

  • 07/05/23 - 10:00u
  • Ds. Atze Buursema
  • Barneveld JFC

Voorganger: Ds. Atze Buursema
Dienstdoend ambtsdrager: Gertjan Mom
Collecte: Eredienst
Bijbelklas: groep 1 t/m 6

De liturgie van de dienst is als volgt:

Votum: Mijn hulp is van U, Heer (HH 38)
Groet
Zingen: Adem om van U te zingen (HH 51)
Gebed (zingend): Spreek o Heer (HH 491)
Kinderlied: Samen (Elly & Rickert)
Kinderen naar de bijbelklas
Lezen: Exodus 19, 1-8 en 1 Petrus 2, 1-10
Preek
Zingen: Mag ik jou tot zegen zijn (Sela)
Leefregel
Zingen: HH 703 (ik was hongerig)
Collecte
Zegen
Zingen: Ere zij aan God de Vader (Nieuw Liedboek 705)

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld