Terug naar overzicht

Ochtenddienst (06-11-2022)

  • 06/11/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Heilig avondmaal
Voorganger: Ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Esther en Rob Vonk
Collecte: Eredienst/bijzondere doeleinden
Muzikale begeleiding: Combo 1 onder leiding van Heleen Bongers
Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 6
De liturgie is als volgt:
Verwelkoming door ovd

Intochtslied: HH 581: 1-2 Geprezen zij de Here…

Votum en groet

Zingen: DNP, Psalm 84: 1 en 2, Hoe lief heb ik uw woning.. (Zie tekst hieronder)

Eerste schriftlezing uit 1 Johannes 1: 5-2: 2

Gebed om de leiding en zegen van Gods Geest

We beginnen dit met Hemelhoog 383:1-2, Maak mij rein voor U

Kindermoment

Kinderlied: Hemelhoog 337, Hij alleen

Toelichting op het Heilig avondmaal

We zingen: LvK, Gezang 360: 1, Heer wij komen vol verlangen…

Inleidende woorden op het Heilig avondmaal

We vieren het avondmaal eerst met bijbelklasleiding en combo voorin de kerk.

Na afloop hiervan mogen de kinderen naar de bijbelklas

Zingen: Lvk, Gezang 360: 2 en 3, Sterk ons wankelend vertrouwen…

Vervolg Heilig avondmaal:

We zingen ondertussen:

– Hemelhoog 517: 1-4, Aan uw tafel

– Hemelhoog 518, Heer, Uw bloed dat reinigt mij…

– Hemelhoog 298: 1-4, Genade zo oneindig groot

– Hemelhoog 274, Create in me a clean heart…

Ter afsluiting zingen we in het Engels: Amazing Grace. (Zie tekst hieronder)

Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: 17-34

Verkondiging

Zingen: Hemelhoog 171:1, Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft..

Dankgebed en voorbeden.

Collecte

Slotzang: HH 171: 2 en 3, Verdreven is de schaduw van de nacht.

Zegenbede

Amenlied: Opwekking 810, Smaak van redding

 

DE NIEUWE PSALMBERIJMING PS 84: 1-2

1. Hoe lief heb ik Uw woning, HEER!

Verlangend vraag ik telkens weer

daar Uw nabijheid te ervaren.

In de beschutting van Uw huis

zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:

zij nestelen bij Uw altaren.

Gelukkig wie daar dag aan dag

bij U woont en U prijzen mag.

2. Gelukkig wie gesterkt in U

als pelgrims door het hier en nu

blijven verlangen naar Uw wegen.

Zij weten wie hen helpen zal:

zelfs in het uitgedroogde dal

daalt zegen op hen neer als regen.

Verfrist mogen zij verder gaan;

straks komen zij in Sion aan.

 

Amazing Grace – Engelse tekst

Amazing grace, how sweet the sound

that saved a wretch like me.

I once was lost, but now am found.

Was blind, but now I see.

T’was grace that taught my heart

to fear and grace my fears relieved.

How precious did that grace

appear the hour I first believed.

 

Through many dangers, toils and snares

I have already come.

‘T was grace that brought me safe

thus far, and grace will lead us home.

When we’ve been there ten thousand years

bright shining as the sun,

We’ve no less days to sing

God’s praise then when we first begun

then when we first begun.

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld