Terug naar overzicht

Ochtenddienst (06-10-2019)

  • 06/10/19 - 09:30u
  • Ds. Roel Kelder (GKV Amersfoort)
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Het thema van de dienst is: de Heer bevrijdt uit een doodlopende weg
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8
  • De collecte is voor de Steun Messiasbelijdende Joden
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Voorzang: HH 266:1,2 – Hoor Israël

Votum en groet

Zingen: HH 177 – Heer, ik prijs uw grote naam

Lezing van 10 geboden in Nieuw Testamentisch Licht

Zingen: HH 273 – Sta op, o kind’ren van Israël

Gebed van verootmoediging en om de Heilige Geest

Zingen: kinderlied HH 59:1,2 – Hoe kwam Mozes

Kinderen vertrekken naar de bijbelklassen

Schriftlezing:

a. Exodus 14, 1-12

b. Zingen: Psalm 77:3,4

c. Exodus 14, 13-33

Verkondiging 

Zingen: Psalm 77:5,6

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: HH 367:1, 2, 3

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld