Terug naar overzicht

Ochtenddienst (05-06-2022)

  • 05/06/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Liturgie 5 juni 2022, Pinksteren in het JFC

Voorganger: ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Gerbrand van Elten
Collecte: Zending in Zuid Afrika
Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 4, leergroep 7 en 8.
Thema: Meer van de Geest
De liturgie van dienst is als volgt:

Welkom
Voorzang: Hemelhoog 221, De wind steekt op
Stil gebed, Votum en Groet
We zingen: LvK, Gezang 477: 1-2, Geest van hierboven
Gebed om Gods leiding
Pinksterlezing uit Handelingen 2: 1-13
Medley: HH 229, Heilige Geest van God; HH 222, Door de kracht..
Kindermoment
Kinderlied: Vuur uit de hemel (Elly & Rikkert)
Lezing uit de bijbel: Efeziers 5: 8-20
Zingen: Opwekking 445, Bron van levend water..
Verkondiging ‘Meer van de Geest’
Zingen: Opwekking 501, Laat uw vrede heersen.. (HH 234)
Mededelingen ovd
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: HH 687: 1-5, Maak ons tot een stralend licht…
Zegenbede
Amenlied: Opwekking 65, Loof de Here, mijn ziel  

 


 

Tekst kinderlied  ‘Vuur uit de hemel’

Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart

Maak mij warm Maak mij zacht
Dat ik leef  Uit uw kracht

Vuur uit de hemel…

Maak mij vol Van Uw geest
Maak mij klaar Voor het feest

Vuur uit de hemel…

Geef mij licht Uit Uw bron
Dat ik straal Als de zon

Vuur uit de hemel…

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld