Terug naar overzicht

Ochtenddienst (06-06-2021)

  • 06/06/21 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

In het JFC is er Bijbelklas. Graag wijzen wij u er op dat:

– parkeren uitsluitend mag op het grote parkeerterrein bij de Oosterboshal (overkant JFC)

– Ouders mogen de kinderen wegbrengen  tot de hoofdingang. Daar zal iemand zijn die de kinderen verder de weg wijst.

– Ouders mogen niet mee naar binnen i.v.m. de corona maatregelingen. Hier zijn geen uitzonderingen op mogelijk.

– Ophalen (gelijk na de dienst) kan bij de hoofdingang van het JFC. Ouders kunnen  wachten tot de kinderen naar buiten komen. Denk ook hierbij aan de 1,5 meter afstand.

Voorganger: ds. Henk van der Velde

Dienstdoend ambtsdrager: Sietske Zuurman

Collecte: Eredienst

Muzikale begeleiding: Combo 1 olv Heleen Bongers

De liturgie is als volgt:

 

Thema: Hoe Gods Geest ons kan veranderen.

Welkom

Voorzang: Welkom thuis – Sela (zie tekst hieronder)

Votum en groet

Lied: Opwekking 815, Vul dit huis met uw glorie

Gebed om Gods zegen

De tien geboden op de kop

Lied: HH 384, Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken

Lezing uit Galaten 5: 13-26

Lied: Opwekking 802, Hier is mijn hart, Heer

Verkondiging

Lied: HH 344: 1-3, Ik geloof dat God mijn Vader

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang; Gezang 479: 1, 3 en 4, Aan U behoort, o Heer de heren..

Zegenbede

Lied: The Blessing – Elevation worship
================================================================
Welkom thuis – Sela

Welkom thuis, hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij.

Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen