Terug naar overzicht

Ochtenddienst (05-05-2024)

  • 05/05/24 - 10:00u
  • Ds. Wouter van Dijk
  • Barneveld JFC
  • Heilig Avondmaal

Collectedoel : Eredienst en bijzondere doeleinden
Bijbelklassen: groep 1 t/m 6

Liturgie viering  Heilig avondmaal

Welkom
Opwekking 715 wat hou ik van uw huis
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Opwekking 430 Heer ik prijs uw grote naam
Gebed
Onderwijs en uitnodiging.
Avondmaal met combo en bijbelklasleiding
Kinderlied HH 608 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Schriftlezingen: Genesis 6:9-18, psalm 116:12-19 en 2 Korintiers 5:16-19
HH. 517 Aan uw tafel( Sela) (opwekking 737)
Verkondiging
Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil
Avondmaal vervolg
Zingen: HH 515 Dit is het Lam (opwekking 742)
Gezang 360:1,2,3 Heer wij komen vol verlangen
Afsluiten avondmaal: Gezang 358: 6 U wil ik danken grote levensvorst
Mededelingen
Gebed
Collecte
Gezang 465:1,5 van u zijn alle dingen
Zegen
Gz 456:3

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld