Terug naar overzicht

Ochtenddienst (05-03-2023)

  • 05/03/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Gertjan Mom
Bijzonderheden: Heilig Avondmaal
Thema: Eenheid
Collecte: Eredienst/bijz. doeleinden
Muzikale begeleiding: combo 1 onder leiding van Heleen Bongers
Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8

De liturgie van de dienst is als volgt:

Verwelkoming en ontsteken van de Paaskaars
Intochtslied: Hemelhoog 391: 1-3, Breng ons samen…
Votum en groet
Zingen: HH 402, U maakt ons één, U bracht ons tesamen
Gebed om de leiding van Gods Geest
Lezing uit Lucas 22: 14-20 ter inleiding op het avondmaal.

Gelegenheid voor kinderen/jongeren om wensen en/of lasten bij het kruis te brengen.
Tegelijk vieren we met combo en bijbelklasleiding voorin de kerk al het avondmaal.
En ondertussen zingen we met het orgel: HH 204, Waardig is het Lam…

Zingen met het combo: Hemelhoog  705: 1-4, Kinderen van de Vader
(Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen)
Lezing uit Efez. 4: 1-6 en 11-16
Verkondiging over Eenheid
Zingen: Bewaar de eenheid van Gods Geest.  (Melodie Gezang 474. Zie tekst hieronder.)
Inleiding op het avondmaal

Terwijl gemeenteleden naar voren komen zingen we met het combo:
HH 403: 1-3, We are one in the Spirit
Luisterlied: Maak ons één – The choir company vocals / Twila Paris
HH 516: 1-2, Halleluja! Zing voor Jezus
HH 399: 1-3, Samen in de naam van Jezus

Mededelingen van de ovd
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zegenbede
Slotzang: HH 472, Ga nu heen in vrede

Na de dienst vind je bij de koffietafels gespreksvragen over eenheid.


Tekst Lied ‘Bewaar de eenheid van de Geest’

Melodie: God roept ons broeders, tot de daad – LvK, Gezang 474

1 Bewaar de eenheid van Gods Geest,
de eenheid die God geeft.
Hij schept gemeenschap onderling,
waar de gemeent’ uit leeft.
De Heer’ geeft liefde voor elkaar
en maakt ons eensgezind.
Wie leeft in vrede laat het zien,
dat liefde samenbindt.

2 Eén lichaam en één Heil’ge Geest,
die de gemeente leid.
Eén hoop omdat de Heer’ ons riep
in Zijn goedgunstigheid.
Eén Heer’ en één geloof in Hem,
één doop in ’t watergraf.
Eén God en Vader, die aan ons
Zijn heil en vrede gaf.

3 Hij geeft een taak aan ieder mens,
die tot Zijn kerk behoort.
God schenkt Zijn gaven aan elkeen,
die naar Zijn roepstem hoort.
Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus’ woord.
Volg samen Jezus Christus na,
u die Hem toebehoort.

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld