Terug naar overzicht

Ochtenddienst (05-01-2020)

  • 05/01/20 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Er is bijbelklas voor groep 1 t/m 4 en groep 5 en 6
  • De collecte is voor Eredienst/Stichting bootvluchteling
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken per kring georganiseerd door de diaconie.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Gezongen Votum: HH 38, Mijn hulp is van U, Heer

Groet door de voorganger

Zingen: LvK, Gezang 1: 1-4, God heeft het eerste woord…

Gebed om Gods zegen

Schriftlezing: I Johannes 1: 5 – 2: 2

We belijden zingend ons geloof: Hemelhoog 479 Heer, U bent mijn leven

Inleiding op het avondmaal

Zingend gebed ter voorbereiding: Gezang 358: 1, 2 en 4, Genadig Heer,…

Viering van het avondmaal:
– Eerst gaan de bijbelklasleiders en comboleden aan.

Ondertussen zingen we met de kinderen HH 554: 1, 2, 3, 5 en 7, Dank U…

Daarna mogen de kinderen naar de bijbelklassen

– Wij vervolgen het avondmaal met het zingen van :

HH 347a, Jezus alleen  (Vers 1 en 3 als solozang; Vers 2 en 4 samenzang)
HH 517: 1-4, Aan uw tafel (Vers 1 en 2 als luisterlied; vers 3 en 4 Samenzang)
HH 518 Heer, uw bloed, dat reinigt mij (2x)
HH 516: 1, 3 en 4, Halleluja, zing voor Jezus
HH 562: 1-5, Mijn Vader, dank U wel

Zingen ter afsluiting van het avondmaal: Gezang 358: 6, U wil ik danken,…

Schriftlezing uit Hosea 14: 2-10

Verkondiging: Gods oproep en Zijn beloften

Zingen: U bent mijn alles, Heer (Zie tekst hieronder)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 350, Jezus, hoop van de volken

Zegenbede

Amenlied: HH 479: 4, Vader van het leven, Ik geloof in U..

 


 

You are my all in all – Dennis Jernigan
Nederlandse tekst Noortje van Middelkoop © 2015

In al mijn zwakheid ben ik sterk

door U, die leven in mij wekt:

U bent mijn alles, Heer.

Een schat, zo kostbaar als U bent;

dwaas ben ik, als ik dat ontken.

U bent mijn alles, Heer.

 Jezus, Lam van God,                       

heilig is Uw naam.

Jezus, Lam van God,

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld