Terug naar overzicht

Ochtenddienst (04-06-2023)

  • 04/06/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Afscheidsdienst intern
Voorganger: Ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdragers: Esther en Rob Vonk
Collecte: Medair Sudan/Eredienst
Bijzonderheden: Afscheidsdienst ds. Henk voor eigen gemeente, viering H.Avondmaal
Thema: Op naar de bruiloft! Intern afscheid NGK De Ontmoeting

 

De liturgie van de dienst is als volgt:

 

Intochtslied: Hemelhoog 717, Eeuwige God
Verwelkoming en ontsteken van de Paaskaars
Votum en groet
Zingen: HH 380: 1-3, Jezus vol liefde (in canon)
Schriftlezing uit I Joh. 1: 5 – 2: 5
Gebed om de leiding van Gods Geest
We beginnen dat met het gebed uit Lvk, Psalm 139: 1 en 14, Heer, die mij ziet…
Kindermoment – Jezus als Leeuw en Lam
Inleiding op het avondmaal met instellingswoorden
We zingen: Hemelhoog 615, Wie is als Hij?
(Ondertussen vieren we met de bijbelklasleiding en comboleden het avondmaal. Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen.)
We vervolgen daarna het avondmaal met:
– Luisterlied Sela: Aan uw tafel
– HH 518, Heer, uw bloed dat reinigt mij
– Ter afsluiting: HH 11, Mijn Herder
Lezing uit Johannes 2: 1-11
Verkondiging: Op naar de bruiloft!
Zingen: Hemelhoog 721: 1-3, Er is een dag…
Mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: Opw 354: 1-3, Glorie aan God
Zegenbede

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld