Terug naar overzicht

Ochtenddienst (04-02-2024)

  • 04/02/24 - 10:00u
  • Ds. Atze Buursema
  • Barneveld JFC

Voorganger: ds. Atze Buursema
Dienstdoend ambtsdrager: Henk-Jan Dorland
Collecte: Eredienst
Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en groep 7 en 8


De liturgie van de dienst is als volgt:


Votum en groet (sela)
Zingen: HH 335 (God van trouw)
Gebed
Kinderlied: HH 356 (Kom aan boord)
Lezen: psalm 103
Zingen: Laat het huis gevuld zijn (HH 232)
preek over psalm 103, 17-18
Zingen: HH 336 (groot is uw trouw, o Heer)
Geloofsbelijdenis: HH 344 (ik geloof dat God mijn Vader)
Gebed
Collecte: HH 631
Zingen: HH 460 (Ik zal er zijn)
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld