Terug naar overzicht

Ochtenddienst (03-12-2023)

  • 03/12/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • 1ste Advent

Voorganger: Ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Gerjoke van der Hart
Collecte: Eredienst
Bijbelklas: groep 1 t/m 6

De liturgie van de dienst is als volgt:

Luisterlied Hier voor iedereen
Welkom
Zingen HH26 Zing een nieuw lied voor de Heer
Zingen HH 153 Verwachten (= Sela)
Stil moment
Votum en groet
Adventskaars aansteken
Daarbij wordt gelezen: Lucas 1:30-33
Zingen Gezang 126: 1-3
Gebed
Zingen OTH 406 Ga je mee op zoek
– kinderen naar de bijbelklassen –
Bijbellezing Psalm 114
Verkondiging
Zingen Geef ons vrede – Sela
Mededelingen
Gebed
Collecte Kerk van alle tijden
– terugkomst kinderen –
Zingen HH 679 – Heer uw licht
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld