Terug naar overzicht

Ochtenddienst (03-03-2019)

  • 03/03/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Tijdens deze dienst wordt een lopende viering van het Heilig Avondmaal gehouden.
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8.
  • De collecte is voor de eredienst / bijzondere doeleinden.
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Voor de dienst: HH 576: 1 – 2, De Koning in zijn pracht

Verwelkoming en mededelingen

Intochtslied: HH 605: 1 – 3, Juich, want Jezus is Heer!

Votum en groet

Zingen: Bundel 64: 1 – 4, Heer, ik kom tot U

Gebed van verootmoediging

Schriftlezing: I Johannes 1: 5 – 2: 2

Zingen: Gezang 365: 1 – 2

Gebed om Gods zegen

Inleiding avondmaal met het volgende filmpje:

https://youtu.be/t4F7A90v3wI

Kinderlied: HH 50: 1 – 2, Heer, U kent mij als geen ander

Inleidende woorden op het avondmaal

Ter inleiding zingen we: HH 564: 1, Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel

Na vers 1 vieren we avondmaal met de tafeldienaars

Daarna zingen we HH 564: 2 – 4

Tijdens het zingen van dit lied nemen de kinderleiding en comboleden deel

Korte pauze waarin de kinderen naar de bijbelklassen gaan

We zetten het avondmaal voort en zingen ondertussen:

– HH 517: 1 – 4, Aan uw tafel – als luisterlied door het combo

– HH 518, Heer, uw bloed dat reinigt mij

– Psalm 65: 2, 3, 5 en 6, Zalig wie door U uitverkoren

– Gezang 259: 1, Halleluja, lof zij het Lam

– HH 623: 1 – 2, Voor eeuwig (als afsluiting van het avondmaal)

Schriftlezing: Psalm 18: 26 – 51

Gezamenlijke bezinning op Psalm 18

Zingen: HH 622: 1 – 2, Wie is God behalve onze Heer?

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: Opwekking 347, Ik geloof in God de Vader

Zegenbede

 

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld