Terug naar overzicht

Ochtenddienst (02-06-2024)

  • 02/06/24 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Belijdenisdienst
Belijdenisdienst
Collecte: Eredienst
Bijbelklas: groep 1 t/m 6


Liturgie:


Welkom
Zingen Opw 281 Als een hert dat verlangt
King of my heart – Bethel Music
Stil moment
Votum en groet
Zingen Opw 640 Ik hef mijn ogen op naar
Gebed
Getuigenis Eva en Dianne
Zingen Back to life – Bethel Music
Getuigenis Lars en Sterre
Zingen Lord I need you (The worship initiative)
Schriftlezing ter verkondiging Matteüs 14:22-33
Verkondiging
Zingen Oceans – Hillsong
Collecte
Belijdenis
Gebed voor iedereen
Zingen zegenlied Opw 746 De God van de vrede
Uitreiking belijdenisgeschenken namens de kerkenraad
Mededelingen
Gebed
Zingen Rest on us – Maverick City Music
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld