Terug naar overzicht

Ochtenddienst (02-04-2023)

  • 02/04/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde, ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Belijdenisdienst
Voorgangers: Ds. Henk van der Velde en Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Rob en Esther Vonk
Collecte: Eredienst
Muzikale begeleiding: combo 3 onder leiding van Riëtte Luigjes
Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8
De liturgie is als volgt:

Welkom

Zingen HH 25 Mijn Toevlucht (Psalm 91 Sela)  

Stil moment

Votum en groet

Zingen Opw 849 De goedheid van God (Luisterlied gezongen door Rianne)

Gebed: Marthe Mom

Getuigenis: Jarik & Nynke

Zingen: kinderlied Van A tot Z <kinderen naar de bijbelklassen>

Getuigenis: Lieke

Zingen: Psalm 86:6 (Oude berijming 1773)

Schriftlezing ter verkondiging: Romeinen 12:1-18: Daphne ten Hoven

Verkondiging

Zingen ‘Here’s my heart, Lord’

Collecte <Terugkomst kinderen>

Getuigenis: Ruben & Rhodé

<Nieuwe belijdende leden op podium >

Inleiding op belijdenisdoen (formulier)

Belijdenisvragen en antwoord van iedereen

Na ieder antwoord de zegen

Gebed voor iedereen

Zingen (zegen) lied HH420 Heer wijs hen uw weg

Belijdenisgeschenken aangeboden door Marthe en Dirk

Mededelingen

Gebed

Zingen Opw 575 Jezus alleen

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld