Terug naar overzicht

Ochtenddienst (02-01-2022) – online –

  • 02/01/22 - 10:00u
  • Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Barneveld JFC

Voorganger: Wilmer Blijdorp

Dienstdoend ambtsdrager: Gerbrand van Elten
Collecte: predikantenopleiding
Muzikale begeleiding: combo 1 onder begeleiding van Marleen Broekhuizen

De liturgie is als volgt:

Votum en groet

Zingen: Opwekking 700 (Kom zing een nieuw lied)

Gebed

Kinderlied: Mijn God is zo goed

Lezen Marcus 2, 13-28

Zinegen: Hemelhoog 8/Opwekking 727 (Mijn God ik kom naar U, dan ben ik veilig)

Preek over Marcus 2,21-22

Zingen:Gereformeerd Kerkboek 119 (De kerk van alle tijden)

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen : Opwekking 797 (U roept ons samen als kerk van de Heer)

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld