Terug naar overzicht

Ochtenddienst (01-12-2019)

  • 01/12/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Er is bijbelklas voor de groepen groepen 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8
  • De collecte is voor de Eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Thema: Jezus’ gestalte in ons (Jaarthema ‘Dit is Mijn Lichaam’). 1e advent.

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Ontsteken van de eerste adventskaars

Voorzang: Gezang 124: 1-3, Nu daagt het in het Oosten

We richten onze harten op de Heer met Votum en Groet

Zingen: Gezang 124: 4 en 5, De zonne voor wier stralen..

HH 217, Majesteit…

Gebed om Gods zegen

Lezing 10 geboden

Zingen: Psalm 43: 3 en 4

Kindermoment

Zingen kinderlied: HH 493, U bent welkom..

Hierna gaan kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: Gezang 170: 1 en 2, Meester, U zoekt ons wijd en zijd

Lezing Fill. 1: 27 – 2: 15

Zingen: HH 177, Heer, ik prijs uw grote Naam

Verkondiging over ‘Jezus’ gestalte in ons’.

Zingen: HH 385, Nederig van hart (Eerst een keer solo, daarna in samenzang)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 181: 1 en 4, Hij kwam bij ons heel gewoon

Zegenbede

Amenlied: HH 472: 1, Ga nu heen in vrede

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld