Terug naar overzicht

Ochtenddienst (01-09-2019)

 • 01/09/19 - 09:30u
 • Ds. Henk van der Velde
 • Barneveld JFC
 • Bevestiging ambtsdragers

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

 • Het thema van de dienst is: Het wonder van het zaad
 • In deze dienst worden pastoraal werkers bevestigd
 • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4
 • De collecte is voor de diaconie
 • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
 • Na de dienst is er koffiedrinken.
 • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: Gezang 319: 1, 2 en 4

We richten onze harten op de Heer met votum en groet

Zingen: HH 605, Juicht, want Jezus is Heer!

Gebed om Gods zegen

Lezing van 10 geboden in gewone taal

Zingen en kinderlied: HH 734: 1-3, Het lag begraven in de diepte..

Afscheid en bevestiging van pastorale werkers

Na de bevestiging zingen we: HH 410: 1, 3 en 4, Zegen ons, Heer…

Lezing: Matt. 13: 1-23

Zingen: HH 491: 1, Spreek, o Heer….

Verkondiging

Zingen: HH 679: 1-3, Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Terugblik op de Rusizireis

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 472: 1, Ga nu heen in vrede

Zegenbede

Amenlied: Hemelhoog 472: 2

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld