Terug naar overzicht

Ochtenddienst (01-05-2022)

  • 01/05/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
Voorganger: ds Henk van der Velde met medewerking van Jiddo Marres
Dienstdoend ambtsdrager: Willie Bekebrede
Collecte: Predikantenopleiding
Muzikale begeleiding: Combo 1 onder leiding van Heleen Bongers
Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 4, leergroep 5 en 6

Thema: Waar zoek jij het goede leven?

Welkom

Votumlied: Opwekking 847, Onze Schuilplaats is God

Stil gebed en vredesgroet

Zingen: Opwekking 807, God van licht, wees mijn Gids…

Eerste lezing: Filippenzen 4: 4-7

Gebed om Gods zegen

Kinderlied: Hij kan zomaar naast je lopen

Update over onze partnerkerk Oase

Lezing uit de bijbel: Lukas 24: 1-12

Zingen: Hemelhoog 6, Hoe lang, o Heer…

Verkondiging door Jiddo Marres

Zingen: Hemelhoog 640, Ik kniel neer en belijd

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Opwekking 789, Lopen op het water

Zegenbede

Amenlied: LvK, Gezang 411: 6, Mijn schild ende betrouwen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld