Terug naar overzicht

Ochtenddienst (01-03-2020)

  • 01/03/20 - 09:30u
  • Ds. Martijn Rutgers (Oase)
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor de Predikantenopleiding
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Voorzang: HH 339, Samen in de naam van Jezus

Stilte

Votum en groet

Zingen: HH 251, Opw. 671, Lof aanbidding

Zingen kinderlied: HH 101, Als je bid zal hij je geven

Kinderen mogen naar hun bijbelklas

Zingen: HH177, Heer, ik prijs uw grote naam

De kaarsen van de lijdenstijd

Gebed

Preek: ‘Licht leven?’  

Zingen: HH 433: Stil, mijn ziel wees stil

Dankgebed en voorbeden 

Collecte  

Zingen: My light house 

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld