Terug naar overzicht

Openluchtdienst (25-07-2021), Zeumerseweg 41 te Voorthuizen

  • 25/07/21 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Anders: Anders:

Thema: Zoek Mijn Aangezicht – Psalm 27

 

Welkom

Voorzang; Lvk, Gezang 255: 1 en 2, Ere zij aan God de Vader

Votum en groet

Zingen: Gezang 255: 3 en 4

Gebed

Lied van verootmoediging: Hemelhoog 275: 1-4, Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed

Kinderlied: Hemelhoog 430: 1-3, Je hoeft niet bang te zijn

Schriftlezing: Psalm 27

Zingen: Psalmproject Ps 27, Wacht op de Heer

Verkondiging ‘Zoek Mijn Aangezicht!’

Zingen: GK, Psalm 27: 3 en 7

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Belijdenislied: Opwekking 121, De Here is mijn Herder

Zegenbede