Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (22-11-2020); Geref kerk V’huizen

  • 22/11/20 - 15:00u
  • br. Pim Vrijmoeth
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!
Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Groeien in Geloof

Inleiding: God ziet ons als goede mensen, dat zegt Paulus in zijn brief aan christenen in Rome (Romeinen 5: 1-5). Dat was eerst anders, maar Jezus veranderde dat. Je kan zeggen dat dit de kern van het christelijk geloof raakt. Geloof als een gave, waar je blij mee mag zijn en vertrouwen geeft. Dat is mooi, maar wat als het leven tegen zit? Wat betekent geloof voor je in

moeilijke situaties en momenten? Een spannende vraag die we met elkaar gaan verkennen.

Voorbereiding

Welkom door ambtsdrager van dienst

Lied: LB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Bemoediging en groet

Onze hulp is de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen

Lied: HH 581 Geprezen zij de Here

Lied: HH 332 Gezegend is de Vader

Dienst van het Woord

Gebed

Lezing: Romeinen 5:1-5 (BGT)

Preek: Groeien in Geloof

Lied: HH 433 Stil, mijn ziel wees stil

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden

stil gebed, gesproken Onze Vader.

Collecte voor Zending in Soemba

Uitleiding

Lied: HH 454 Wees bij ons

Zegen

Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen