Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (21-02-2021); Geref kerk V’huizen

  • 21/02/21 - 15:00u
  • Ds. Rene Barkema
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!
Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: ds. Rene Barkema

Dienstdoend ambtsdrager: Gerrit Takken

De liturgie is als volgt:

Opwekking 774 (‘Ik verlang naar Jezus’) 

gebed

NBV Genesis 24:1-28

preek

Opwekking 687 (‘Heer, wijs mij uw weg’)

voorbede

collecte (‘Neem mijn leven, laat het Heer’)

zegen

LB 416 (‘Ga met God en hij zal met je zijn’)

Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen