Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (17-01-2021); Geref kerk V’huizen

  • 17/01/21 - 15:00u
  • Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!
Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: ds. Wilmer Blijdorp

De liturgie is als volgt:

Votum en groet – Sela
Gebed
Lezen: Lucas 7,1-10
Zingen: Psalm 146, 3,4,5 (DNP) (Wie op Jakobs God blijft bouwen)
Preek over Lucas 7,1-10
Zingen:Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 354 (Glorie aan God)
Zegen
Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen